Varför behövs återhämtning?

Varför behövs återhämtning?

Perioder med hög stress måste följas av återhämtning. En snabb aktivering av kroppens ”alarmsystem” vid ökad stressbelastning och en snabb återgång till psykologisk och fysiologisk basnivå efter energimobilisering innebär ett ekonomiskt användande av kroppsliga resurser. Det som drivits upp (fysiologisk aktivering) måste helt enkelt tillbaka ned till ursprungsnivån för att systemet skall hålla på sikt.

Återhämtning handlar alltså om nedvarvning och om att stänga av den biologiska energimobilisering som karakteriserar stress och belastning. Behovet av återhämtning bestäms till stor del av den belastning som man är utsatt för. Det handlar om både arbetsrelaterad stress och stress i privatlivet. Även andra faktorer, till exempel ålder, hälsotillstånd och livsstil, kan påverka återhämtningsbehovet.

Hur stressad är du? 

Testa hur stressad du är här

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)