Stresshantering företag

KBTCare erbjuder workshops, föreläsningar och kurser för både anställda och ledare  antingen på Friskhuset (max 10 personer) eller på ert företag. Innehållet på dessa klasser och kurser anpassar jag efter respektive företags behov.

Just nu erbjuder KBTCare två kurser för företag som bidrar till minskad stress och ökat välbefinnande baserade på det senaste inom forskningen. 

"ACT- att hantera stress" och "Stresshantering & Medvetandeträning" som du kan läsa mer om nedan. 

ACT – Att hantera stress och främja hälsa

Vill du veta vad stress är och hur du själv kan arbeta med den på ett verkningsfullt sätt? 

I kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa får du verktygen för att själv hantera den stress som är ofrånkomlig i våra dagliga liv. Kärnan i kursen är att förändra det som går att förändra och att acceptera det som inte gör det. Kursen baseras på forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT som är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad gör vi? Vi träffas 4 gånger och varje tillfälle innehåller föreläsningar, gruppövningar och färdighetsträning. Tillsammans tränar vi på hur vi kan förstå och hantera vår egen stress och ta konkreta steg för att utveckla det vi själva tycker är viktigt och meningsfullt.  Vi tränar bl a medveten närvaro och att formulera åtaganden och livsriktning. Att öva på detta är en viktig del av kursen och du får med dig förslag på övningar att göra mellan kurstillfällena. Resultatet ger dig ett ökat välmående, en höjd stresstålighet samt verktyg för att själv hantera inre hinder.

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

 • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
 • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
 • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
 • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
 • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
 • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.

Antal deltagare
Max 10 personer. Först till kvarn.

Omfattning/tidsåtgång
3 tillfällen á tre timmar/tillfälle. Träffarna sker varannan vecka.

Pris enligt offert

Stresshantering och medvetandeträning med Mindfulness

I dagens arbetsklimat kan det vara en utmaning att bibehålla närvaro och fokus när prestationskrav, tidspress och den nya tekniken drar oss åt olika håll. Det har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser att låta sina medarbetare genomgå mindfulnessträning på arbetstid för att försäkra sig om att ligga i framkant.

Mindfulness för personal

Att erbjuda mindfulness för sin personal är en självklarhet för ett företag som vill ha välmående och engagerad personal och ett bra arbetsklimat där kreativitet flödar.

Flera forskningsstudier visar på att regelbunden mindfulnessutövning  ökar vår förmåga att hantera stress, minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar och kronisk smärta, samt leder till en ökad koncentration, välbefinnande och en känsla av sammanhang. Detta i sin tur gör att personalen mår och trivs bättre vilket ökar den mentala närvaro på arbetet och minskar sjukfrånvaron.

Att föra in mindfulness till personalen har visat sig bidra till en rad fördelar både för individen, arbetsmiljön och hela organisationen.

Mer specifikt inkluderar effekten av mindfulness följande:

 • Minskade stressnivåer
 • Skapar en arbetsmiljö präglad av kreativitet, arbetsglädje, flexibilitet och ökad fysisk och mental närvaro.
 • Ökad koncentrationsförmåga, och lättare att hantera distraktioner
 • Ger verktyg att hantera konflikter både på arbetsplatsen och i livet i stort.
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa, färre sjukskrivningar.

kursinnehåll

 • Mindfulness, hjärnan & forskningen
 • Om stress
 • Avslappningsträning
 • Mentalträning
 • Medvetandeträning
 • Koncentration och fokus
 • Impulskontroll
 • Övningsschema

Antal deltagare
Max 20 personer. 

Omfattning/tidsåtgång
8 tillfällen á 2 timmar/tillfälle. Träffarna sker en gång per vecka

 

Vi anpassar kursupplägget utifrån era behov. Pris enligt offert.