Mindfulness

Mindfulness – ett sätt att tänka, vara och leva

Att vara medvetet närvararande är något som vi i dagens samhälle ibland glömmer bort när vi går omkring "på autopilot" i vardagen. Vi tänker på framtiden eller på det som har varit, vi planerar, fantiserar, oroar oss, minns, ältar och fastnar i upprepning. Då är risken stor att man tappar fokus och att man går miste om det enda som verkligen går att påverka - det som händer just här och nu.

Med mindfulness väljer du medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu och att möta dina tankar och känslor på ett öppet och accepterande sätt.

 Mindfulness är evidensbaserad och forskning visar att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan och att metoden är lämplig vid stress, smärta, oro, ångest, sömnbesvär och även för att förhindra återfall i depression.

Med mindfulnessträning blir du mer medveten om var du har din uppmärksamhet och du ökar din förståelse för hur du påverkas av dina tankar, minnen, känslor och beteende. Så småningom blir du mer närvarande i nuet och ökar därmed din livskvalitet.

 

Kurser i Mindfulness 2018

Vill du njuta mer av livet? Vill du öka din förmåga att göra det bästa av varje situation? Vill du vara mer närvarande i ditt liv?

Mindfulness kan vara ett sätt att hitta tillbaka till dig själv och det som är viktigt i ditt liv. 

Bl a lär du dig att uppmärksamma dina tankar och känslor och det blir lättare för dig att bryta dåliga vanor, göra kloka val, sluta älta det förgångna och oroa dig för framtiden. 

Innehåll och upplägg

I mindfulness tränar vi upp vår förmåga till medveten närvaro bland annat genom meditation, kravlösa kroppsövningar och reflektioner i gruppen med ett medvetet förhållningssätt till våra tankar, minnen och vårt beteenden. Ingen förkunskap behövs och alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Mindfulness & Stresshantering start i höst

Under hösten 2018 håller jag en kurs som passar alla, både för dig som aldrig provat och är nyfiken och för dig som tränat tidigare. Jag håller alltid små grupper på max 8 personer.

Det är en introduktionskurs till mindfulness, där vi går igenom grunderna. Inga förkunskaper krävs, inte heller några speciella kläder eller utrustning. Allt som krävs är att du är villig att varva ner och att öppna dina sinnen. Kursen kommer ge dig utrymme för eftertanke och reflektion samt enklare verktyg att handskas med i vardagen vid stress eller oro. Varje tillfälle varvas med teori, övningar, meditation och diskussioner.

Varmt välkommen!

Datum och plats meddelas senare
Pris: 1500:- 

Friskvårdsbidrag kan användas


Med mindfulnessträning visar vetenskapliga studier på bl a följande effekter:

2. Vårt nervsystem, som med stress blir överbelastad, lugnar ner sig

3. Vi börjar se att vi har fler val i situationer som tidigare tyckts svart/vita

4. Vi blir mer medvetna om våra egna tankar och får större självinsikt

5. Vi får lättare att vara närvarande i det vi gör (och detta känns i regel väldigt bra!)

6. Vi blir då även mer öppna till att uppleva mer i livet och se mer av den skönhet som finns omkring oss i varje ögonblick

7. Vårt allmänna välmående ökar

8. Vår upplevda stress minskar

9. Arbetsminne förbättras, vilket hjälper oss att vara mer i balans

 

Anmäl dig genom att skicka intresseanmälan till [javascript protected email address] eller ring 073-8195239. Välkommen!

 

Kommentarer från deltagare i tidigare mindfulnesskurser

 

"Bra praktiska tips och användbara verktyg"

"Något för alla"

"Lugn, kunnig och intresserad ledare"

"Kursen har hjälpt mig väldigt mycket och därför hade fler tillfällen gett mig ännu mer."

"Förändrat mitt liv genom att jag lärt mig att inte oroa mig så mycket för framtiden då det enda som finns är nuet".

"Bra när ledaren tog exempel från vardagen, sånt som man kan relatera till. Skulle gärna gå en fortsättningskurs då det är svårt att hålla igång egna meditationsövningar."  

 

 

Mindfulnesskurser ingår i Skatteverkets kriterier för avdragsgill friskvård, på grund av att det är så verksamt mot stressrelaterade besvär.

 

Kort om meditation

Meditationen och andningen hjälper oss att leva här och nu.

Med rätt andning, det vill säga, långa djupa andetag och fokus kan man förebygga många saker. Felaktig andning kan i förlängningen leda till dåligt blodflöde till hjärnan med migrän, ångest, glömska och trötthet och i slutändan påverkas hela cellfunktionen.

Forskare vid Massachusetts General Hospital, ett universitetssjukhus som är knutet till Harvard, har genomfört en studie där de magnetröntgade försökspersonernas hjärnor.

En grupp fick delta i mindfulnessbaserad meditationsundervisning under åtta veckor och uppmanades att meditera varje dag, medan en annan kontrollgrupp levde som vanligt. Alla deltagares hjärnor magnetröntgades igen efter åtta veckor, Det visade, att gruppen som mediterat, hade en tillväxt i det område som kallas Hippocampus, som bland annat är viktigt för inlärning och minnne, självmedvetenhet, medkänsla och introspektion. Dvs det känns inte bara i kroppen utan också i hjärnan.

Den meditation vi övar i mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation. De religiösa delarna har tagits bort och är anpassad mer till vår västerländska livsstil.