Vad är KBT?

Om KBT

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är ett samarbete mellan klient och terapeut där man tillsammans arbetar mot en ökad livskvalitet. 

Som klient får du redskap som hjälper dig i ditt förändringsarbete.

 Det finns många orsaker till varför vi söker oss till terapi. En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla, är en längtan efter en förändring eller att en situation kan ha tvingat fram en förändring.

 Alla förändringar leder till något nytt. Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva.

KBT är en aktiv terapiform som bygger på samarbetet mellan terapeut och klient. Mellan varje möte får klienten en hemuppgift att arbeta med. Detta gör att metoderna vi arbetar med i terapirummet får prövas i verkligheten och ger dig nya verktyg att använda i vardagen. Hemuppgiften bidrar till snabbare och mer långsiktigt bestående resultat.

 

Samtalet

Behandlingen börjar med ett par bedömningssamtal där jag får förståelse för vad det är du som klient vill ha hjälp med.  Under dessa samtal tittar vi på vad det är som utmanar dig, hur situationen uppstod samt hur det påverkar dig och ditt liv idag. Vi går igenom vad du önskar uppnå och utifrån det sätter vi upp tydliga mål som vi fokuserar på genom behandlingen. Bedömningssamtalen är både till för mig som terapeut att få så mycket information om dig och din problematik att jag kan avgöra om jag är rätt terapeut att hjälpa dig, men också lika mycket till för dig att få möjlighet att träffa mig och känna efter om du upplever mötet som meningsfullt och att du kan känna dig bekväm med mig. En behandling består oftast av mellan 10-20 sessioner.  

Jag har tystnadsplikt och följer patientsäkerhetslagen.

 

Arbetsgivaren kan erbjuda ”individuellt inriktad rådgivning i stresshantering” som skattefri löneförmån, enligt samma regler som skattefri motion. I så fall har du möjlighet att få denna tjänst gratis eller till reducerat pris. Hör med din arbetsgivare. Du hittar information om detta på Skatteverkets hemsida, till exempel genom att googla på: skatteverket+ motion och friskvård.

 

 

 

 

logocolortextright.pdf