KBT-terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapi som vilar på en vetenskaplig grund med dokumenterad effekt vid många olika problem och symtom.

 Det finns många orsaker till varför vi söker oss till terapi. En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla, är en längtan efter en förändring eller att en situation kan ha tvingat fram en förändring.

 Alla förändringar leder till något nytt. Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva.

 I terapin identifierar vi tankar, känslor och handlingar för att förstå dina mönster och beteenden som många gånger är inlärda från tidigare erfarenheter. Du får då möjlighet att ifrågasätta de mönster och beteenden du egentligen inte vill ha i ditt liv. Terapin hjälper dig att skapa påtaglig förändring i ditt dagliga liv.

Under sessionerna får du verktyg som stärker din mentala kapacitet vilket bidrar till ökad hälsa och personlig utveckling.

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI KÄNNETECKNAS AV:

-Ett strukturerat målinriktat arbetssätt

-En aktiv terapeut

-Ett samarbete mellan terapeut och klient

-En fokusering på nuet, mer än det förflutna

-En pedagogisk inriktning för att ge klienten kontroll över sitt liv

-Hemuppgifter som klienten utför i sin hemmiljö

Behandlingen börjar med 1-2 inledande bedömningssamtal. Under dessa samtal diskuterar vi dina problem och din aktuella livssituation för att se om kognitiv beteendeterapi är något som kan hjälpa dig. Samtalen mynnar ut i problembeskrivning och ett behandlingsförslag. Därefter får du ta ställning till om du vill prova kognitiv beteendeterapi som vanligen omfattar 10-20 sessioner där varje session är 45 minuter. Vi kommer överens om mål och fokus för behandling samt ramar som hur ofta och hur länge vi ska träffas. Därefter påbörjas behandlingen då du också får hemuppgifter som på ett tydligt sätt hänger samman med problembeskrivning och de behandlingsmål vi kommit överens om. Syftet med hemuppgifter i detta skede är att det du lär under behandlingen ska tränas och generaliseras i din vardag. Hemuppgiften bidrar till snabbare och mer långsiktigt bestående resultat. Löpande görs utvärdering av behandlingen så att vi ser att vi närmar oss de uppsatta målen.

Jag har tystnadsplikt och följer patientsäkerhetslagen.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • oro/ångest/panikattacker
  • nedstämdhet/depression
  • rädsla/fobi
  • sömnproblem
  • stress
  • dåligt självförtroende/självkänsla
  • problem med relationer
  • svårigheter att göra förändringar
  • medberoende

 

 

Arbetsgivaren kan erbjuda ”individuellt inriktad rådgivning i stresshantering” som skattefri löneförmån, enligt samma regler som skattefri motion. I så fall har du möjlighet att få denna tjänst gratis eller till reducerat pris. Hör med din arbetsgivare. Du hittar information om detta på Skatteverkets hemsida, till exempel genom att googla på: skatteverket+ motion och friskvård.

 

 

 

 

logocolortextright.pdf

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)