Välkommen!

Jag erbjuder KBT- behandling både för enskilda individer och par. Mitt arbete grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder och för att säkerställa god kvalitet har jag kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. Jag arbetar med KBT som grund och med bl a ACT, CFT och Mindfulness. 

 

Samtalsterapi

Ibland behöver vi extra hjälp för att t ex ta oss igenom en kris eller för att göra en förändring. Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa en inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva.

Läs mer här

 

Parterapi

Ta hand om relationen. När vi mår bra är relationen bra. Här får ni verktygen som ger er de bästa förutsättningarna för en fungerande och hälsosam relation.

Läs mer här

 

Kurser

Jag har genom åren hjälpt många som gått in i den berömda väggen. Jag använder mig av det senaste inom forskningen vad gäller stresshantering; det som ger resultat. KBTCare erbjuder kurser för dig som vill lära dig hantera stress, bli mer fokuserad och medvetet närvarande.

Läs mer här 

 

Stresshantering & Medvetandeträning på arbetsplatsen

Vill du lära dig och din personal välbeprövade metoder för stresshantering, fokus och välmående?

Läs mer här