Välkommen!

Ibland behöver vi extra hjälp för att t ex ta oss igenom en kris eller för att göra en förändring.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapi som vilar på en vetenskaplig grund med dokumenterad effekt vid många olika problem och symtom.

 I terapin identifierar vi tankar, känslor och handlingar för att förstå dina mönster och beteenden som många gånger är inlärda från tidigare erfarenheter. Du får då möjlighet att ifrågasätta och förändra de mönster och beteenden du egentligen inte vill ha i ditt liv. Terapin hjälper dig att skapa påtaglig förändring i ditt dagliga liv.

 

 

 Exempel på vad du kan få hjälp med

  • oro/ångest/panikattacker
  • nedstämdhet/depression
  • rädsla/fobi
  • sömnproblem
  • stress
  • dåligt självförtroende/självkänsla
  • problem med relationer
  • svårigheter att göra förändringar
  • medberoende

 

Jag arbetar med KBT som grund och med bl a  ACT, CFT (Compassionfokuserad terapi)  och Mindfulness